Förberedelser

När du har fångat din fisk så rensa den noga och så snabbt som möjligt . Var noga med att inte skada gallblåsan som kan ge en bitter smak, ta bort blodranden och skölj i kalt vatten.

Se till att förvara den kallt, för om du låter den ligga ute i värmen så angrips den av bakterier som kan vara hälsovådliga. Fisken behöver inte fjällas men det är viktigt att lägga den i saltlake (en del salt fem delar vatten) så snart som möjligt under några timmar så slemmet kan avlägsnas. Tvätta den noga och torka den sedan med papper.

För att fisken inte skall falla ner i rökskåpet under rökprocessen bör man inte avliva fisken genom stick i ryggraden eller skära upp den för långt mot huvudet. Då försvagar man hållfastheten avsevärt.

Avliva den därför genom ett slag över huvudet med något tungt föremål. Se våran "ponk" under menyn produkter.