Olika insaltningsmetoder  
- fisk

Torrsaltning och lakesaltning är två vanliga insaltningsmetoder där torrsaltning är lite enklare att utföra, men det jämnaste resultatet får man då man använder saltlake.

Eftersom fisk är mer porös än kött så tar den in salt bättre och därför fungerar torrsaltning mycket bra för fisk.

Var noga med insaltningen så att smaken inte blir för fadd eller för skarp.

Torrsaltning (rimsaltning)


Se till att saltningen gått djupt nog annars kommer det att finnas ställen på fisken som inte är riktigt insaltade. Detta gäller både torrsaltning och saltning i lake. Vid torrsaltning skall fisken sköljas och torkas av innan den läggs i ett kärl där den beströs rikligt med salt.
När du skall välja salt så finns det många olika typer av salt. Välj ett så rent salt som möjligt och undvik typer som är jodiserade med tillsats av nitrit. Du kan välja finsalt eller grovsalt.
Ställ kärlet kallt tills fisken är färdigsaltad. Se till att du får en jämn insaltning på hela fisken. Du kan även salta och krydda fisken i buken genom att lägga den med buken uppåt.
  
Torrsaltningstider:
Mindre fiskar (sill)   ca 3-4 timmar
Ål, 1 kg                  ca 1dygn

Lakesaltning av fisk

När du skall välja salt så finns det många olika typer av salt. Välj ett så rent salt som möjligt och undvik typer som är jodiserade med tillsats av nitrit.
För att få en rundare smak så kan du tillsätta socker. Ta gärna 1-1,5 % socker i laken då det reglerar pH och ger bättre hållbarhet. 
Du kan även smaka på laken och den skall då vara kraftigt salt utan att för den delen vara vass och bitter i smaken.
Låt svalna till under 10 grader innan du lägger i det som ska rimmas.
När du skall mäta saltlaken kan du göra på två sätt. Använda vår saltlakemätare eller lägg en potatis i skålen, se till att allt salt är upplöst och tillsätt mera salt tills potatisen flyter upp.
Häll upp i ett lämpligt kärl tillsammans med fisken så att fisken täcks fullständigt. Det är detta kärl som egentligen avgör hur mycket lake du skall göra. Undvik kärl i aluminium, då dessa kan missfärgas.
Fisk som ska rökas ska ha varit djupfryst innan den saltas in. Detta för att eliminera eventuella parasiter. Fet fisk bör ha 20% saltlake dvs 1 kg salt till 5 l vatten så som lax öring sik m.fl.
Torr fisk bör ha 10% saltlake dvs 1/2 kg salt till 5 l vatten t.ex.  abborre m.fl.
 
Lakesaltningstider:                                  
Mindre fiskar (sill)   ca 2-3 timmar
Ål, 1 kg                  ca 1dygn