Torkning

För att fisken och köttet skall kunna ta emot aromer och färg är det viktigt att produkten torkas. Det får inte vara någon fukt kvar i skinnet på fisken, så torka den ordentligt först.

Starta elden och under tiden elden tar sig hänger du in fisken och köttet. Låt dörren till rökskåpet vara öppen i ca 15 minuter att fisken eller köttet hinner torka på ytan. Stäng sedan dörren så att temperaturen får stiga till rätt arbetstemperatur, 28 respektive 80 grader beroende på rökmetod.

Reglera temperaturen genom att skjuta dragluckan i önskat läge, eller spraya vatten på elden.