Elden och dess fyra faser

Det som beskrivs nedan gäller i vanliga, småskaliga anläggningar. I verkligheten blir det en oreda av temperaturer i rökskåpet, beroende på nya vedinlägg, hur veden ligger, förbränningsrummets utformning, hur syretillförsel sker etc.

Upptändningsfasen.
Allt vatten skall torkas bort och lyftas upp genom rökskåpet. Vatten är världens bästa kylmedel. I tio liter ved finns i bästa fall två liter och i sämsta fall fem liter vatten som skall kokas och lyftas upp genom rökskåpet.  Runt 80 grader är den idealiska röktemperaturen vid varmrökning och fukten gör att produkten inte torkar ur lika lätt.

Eldfasen.

Nu har vattnet försvunnit och veden brinner med rödaktig låga. Håller man en grillkorv över brasan blir inte korven riktigt varm utan mest sotig. Förbränningen kan även kallas kolmila eller tjärdal. Temperaturen stiger snabbt till 400ºC.

Gasförbränning.

Lågorna på veden frigör gaser som börjar brinna. Blåaktiga, nästan osynliga lågor brinner sekundärt långt från veden. Nu börjar förbränningen bli bra. Temperaturen är nu 800 - 900 ºC.

Kolförbränning. 
Glöden knastrar och svaga blåaktiga lågor fladdrar. Temperaturen är cirka 800ºC.