Hur gör jag för att få rätt rökmångd och temperatur i rökskåpet?

Rökskåpet är utrustat med en termometer så att du kan hålla rätt temperatur i skåpet.

Under torkningsfasen skall produkten utsättas för värme utan allt för mycket rök . Starta elden och häng in fisken och köttet under tiden elden tar sig. Låt elden brinna med öppen låga med hög genomströmning i rökskåpet. Öppna dragluckan och toppventilen maximalt samt låt dörren till rökskåpet vara öppen i ca 15 minuter att fisken eller köttet hinner torka på ytan. Stäng sedan dörren och stryp draget så att en kraftigare rökutveckling uppstår och temperaturen får stiga till rätt arbetstemperatur, 28 respektive 80 grader beroende på rökmetod. Temperaturen regleras med dragluckan och rökmängden med toppventilen.

Om du skall kallröka finns det ett stativ och rör till rökskåpet som då placeras en bit bort från eldstaden att röken kyls ner på vägen till rökskåpet. Elda måttligt och öppna dörren till rökskåpet om temperaturen överskrider 28 grader. Det underlättar om utetemperaturen är låg.

Det går lättare att få färg på produkterna om luften är torr dvs. om man röker på våren, hösten eller vintern.

Dragluckan
Toppventilen