Alved

Skärgårdsröken är konstruerad så att en mimimal mäng av ved behövs för att uppnå bästa möjliga röktider och temperaturer.

Den alved som vi levererar har en längd av 30 cm.

Vedsäcken rymmer 60 liter.

Alved