Köpvillkor och garantier

Betalning med swish:

Enkel kreditprövning görs vilket innebär att ScandiTech Design inhämtar kreditupplysning om vi anser att det behövs. Vid påminnelse debiteras dröjsmålsränta 11% och lagstadgad påminnelseavgift a´50kr. Skuld som inte betalas på anmaning överlåts till inkasso. Betalningsvillkor 14 dagar netto.

Grundkrav för att handla med swish

  • Leverans sker endast till den adress där beställaren är folkbokförd.
  • Inga betalningsanmärkningar eller obetalda skulder senaste två åren.
  • Du måste ha fyllt minst 18 år.

Alla angivna priser är inklusive moms.
 

Leveranstider
Varan skickas vanligtvis senast 1-3 dagar efter order. Sedan tar det 2-5 arbetsdagar för varan att levereras till utlämningsställe nära dig.

 

Transportskador
Om du upptäcker en skada på ditt paket när du hämtar ut det, ska det anmälas direkt på utlämningsstället. Transportskador täcks ej av varans garanti, utan ersätts av fraktbolaget.

Ångerrätt vid distansavtal

Du har 14 dagars ångerrätt från det du mottagit varorna. Om du ångrar ditt köp kan du returnera oanvända varor inom 14 dagar. Enligt distanshandelslagen har du rätt att prova varan försiktigt om det inte påverkar varan så att den inte går att sälja till andra. Originalemballaget skall används vid retur. Återbetalning görs inom 30 dagar från det vi mottagit returen. Meddela oss alltid före eventuell retur så skickar vi retursedel.
info@scanditechdesign.se eller ring 0708-902080
Returfrakten står kunden för om inget annat avtalas.
Ångerrätten gäller inte företag.

  

Reklamationer
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Vid reklamation efter garantitidens utgång ankommer det på köparen att påvisa att felet fanns redan vid leveranstillfället. Om du fått en felexpedierad vara ska du kontakta oss direkt vid mottagandet av varan på telefon 0708-902080 eller via mail,  info@scanditechdesign.se. Vi står för kostnaderna för returfrakt för en felaktig eller felexpedierad vara. Kontakta oss innan du skickar reklamationen för att få ett returnummer och uppgifter för hur du returnerar varan utan att betala frakt. 

 

Garanti
12 månaders garanti från inköpsdatum. Vissa varor har utökad garanti, detta anges då i produktinformationen.
Tre års garanti för produktionsfel enligt konsumentköplagen.
Garantin gäller inte om skadan uppstått genom:
- en olyckshändelse efter det du fått varan
- onormal användning
- vanvård

 

Information
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan inte garantera att bild återger varans exakta utseende eller beskaffenhet. Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Konsumenten har rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Vid retur, se under avsnittet Ångerrätt ovan.

 

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

 

 

Välkommen till oss!

Vi kommer att behandla din order med största omsorg.